Косово и Метохија

Patrijarh: Progon vernika, zaposedanje njihovih kuća i uništavanje hramova je kulturocid

Foto: Srpska Pravoslavna Crkva

„Ko može jednostavno zanemariti, zažmuriti pred činjenicom da su ljudi, hrišćani, Srbi u 21. veku proterani iz svojih kuća, njih više od 200.000, sa svojih njiva, da je posle 2000. godine uništeno, devastirano 140 crkava na Kosovu i Metohiji“, upitao je patrijarh srpski Porfirije u intervjuu za hrvatski Večernji list.

Podsetio je da se prošlog meseca dogodilo više napada na hramove na teritoriji KiM.

„Hipotetički, kada bi se dogodilo ono što se neće dogoditi nikada, da Crkva prizna na nasilju stvorenu lažnu državu, da li bi nasilje prestalo ili bi se pojačalo?“, postavio je retoričko pitanje.

Govoreći o duhovnom značaju Kosova za srpski narod, navodi da se sam pojam duhovnost, iako „neka vrsta socijalne utopije“, razvija i manifestuje nesputan državnim granicama, te da se radi o kompleksnom fenomenu.

„Duhovost kao verski, psihološki, socijalni, umetnički, kulturni fenomen. vezan je za realitete života“, kaže patrijarh i dodaje da kosovski zavet nije magijska ili mitska kategorija, već upravo duhovna.

„Reči savremenog pesnika – ‘Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika je sila koja mi preti, nego po tome koliku svetinju branim!’, pokazuju nam da je kosovski zavet izraz Novog zaveta, žrtvovanje desetine hiljada srpskih vitezova u Kosovskom boju, u svemu po ugledu na žrtvu Hrista za život bližnjih i za život u večnosti. Kosovski zavet izraz je vernosti srpskog naroda Hristu, izraz potpune vere u vaskrsnuće“, kazao je Porfirije.

Govoreći o tome da svaki hrišćanin, iako različit, učestvuje zajedno u molitvi, kaže da istovremeno čini jedno političko telo par exellence.

„Razumljivo je da, kao takvi, imamo određene zajedničke političke interese: da se slobodno molimo, da ispovedamo javno svoju veru, da ne budemo predmet diskriminacije, da negujemo autentičnu kulturu koja se ne ograničava samo na hram“, kazao je Patrijarh.

U tom smislu, naglašava da su kosovsko, crnogorsko i makedonsko pitanje istovremeno duhovna i politička pitanja.

Patrijarh kaže da je obaveza svakog čoveka da se brine o drugim ljudima, ali i da je obaveza patrijarha veća, u slučaju kada su ugrožena politička prava vernika. Porfirije ističe da će se truditi da afirmiše i osnaži glas naroda, mišljenja mladih o životu Crkve, njihovu ulogu, ali i učestvovanje žena u svim aspektima života Crkve u kojima je to moguće.

Izvor: Večernji list, Kossev
%d bloggers like this: